Paul Claudel Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/15/2021 0

Paul Claudel Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1868-1955) Fransız, şair, oyun yazarı, denemeci. Katolik inancı temel alan ve yücelten oyunlarıyla ün kazanmıştır. Paul-Louis-Charles-Marie Claudel 6 Haziran 1868’de Aisne’de doğdu, 23 Şubat 1955’te Paris’te öldü. Champagne yöresindeki bir çiftçi ailesinin oğluydu. 18 yaşından sonra inançlı bir Katolik oldu. İktisat öğrenimi gördü, diplomatik yaşama atıldı ve on dört yıl boyunca New York’tan Çin’e, Güney Amerika’dan Avrupa’ya dek çeşitli yerlerde bulundu. 1921’de Tokyo’da, 1927’de Washıngton’da ve 1933’te Brüksel’de Fransız büyükelçiliği yaptı. 1890’lı yıllar­da yazdığı ilk oyunları, dünya tutkuları olan güçlü insanların pişmanlık yoluyla arınmalarını konu eden simgeci çalışmalardı. Bu dönem oyunları arasında 1890’da yayımlanan La Ville (“Kent”), 1893’te sahne­lenen L’Echange (“Alışveriş”) ve 1896’da sahnelenen Le Repos du septıeme jour (“Yedinci Günde Dinlen­me”) sayılabilir.

1900’de
bir Benediktin manastırına kapanmaya karar verdi. Ancak bundan vazgeçerek diplomatik
bir görevle Çin’e gitti. Bu yolculukta gemide tanıştığı Polonyalı evli bir
kadınla yaşadığı aşk, onun daha sonraki edebiyat yaşamını derinden etkiledi.
“Kadın” teması onun için önemli bir simge haline gelmişti. 1906’da yayımlanan Partage de midi
(“Öğleni Paylaş­ma”) dünyasal ve
tanrısal sevgi arasında kararsız bir kahraman çevresinde örülmüş, bir ölçüde
kendi yaşam öyküsüne dayanan bir oyundu. 19!2’de L’Annonee jaite a Marie
(“Meryem’e Müjde”) ile birlikte
Claudel bu çelişkiyi çözümleme çabasına girdi. Ona göre kadın, hem Havva’nın (“baştan çıkarıcı”),hem de Meryem’in (“kurtarıcının anası”) kızıydı. “Kadın”ın
bu ikinci özelliğini, I924’te vardığı başyapıtı Le Soulıer de satırı’deki
(“Saten Ayakkabı”) Dona Prouheze tipi ile simgelemiştir.

“Selamet”,
“özveri” ve dünyasal birleşmeyi yad­sıyarak tanrısal birliğe ulaşma tutkusu,
Claudel’in oyunlarını belirleyen kavramlardır. Çoğu oyununu, geçmiş dönemlere
yerleştiren Claudel, tiyatro alanın­da biçimsel yenilik denemelerine
girişmemiş, tiyatro­yu dinsel felsefi temaların işlenmesi için bir ortam olarak
ele almıştır. Çağının önemli müzisyenleriyle ortak çalışmalara girmiş, 1933’te
Darius Milhaud ile Le
Livrede Christophe Colombe’u (“Kristof Kolomb’ un
Kitabı”), 193 8 ’ d e ise Arthur Honneger ile Jeanne d’Arc
oratoryosunu oluşturmuştur. 1910’da yayımla­nan şiirleri, tutkulu bir günah
çıkarma duygusu taşırlar.

Paul Claudel Eserleri:

Şiir:

 1. C.ınq
  grandes odes. 1910, (“Beş Büyük Od“).

Oyun:

 1. Tete
  d’or, 1890, (“Altın Baş”);
 2. La
  Vılle, 1890, (“Kent”);
 3. L’Eehange,
  1893. (“Alışveriş”);
 4. I.e
  Repos de septierne jour. 1896, (“Yedinci Günde Dinlenme”);
 5. Partage
  de midi, 1906, (“Öğleni Paylaşma”);
 6. L’Otage,
  1911, (“Rehine”);
 7. L’Annonce
  faite â Marie, 1912, (“Meryem’e Müjde’’);
 8. Le
  Paın dur, 1918, (“Katı Ekmek”);
 9. Le
  Pere humılja 1920, (“Aşağılanan
  Baba
  “);
 10. Le Livre de Christophe Colombe,
  (müz. D. Milhaud), 1933. (“Kristof
  Kolomb’un Kitabı
  ”);
 11. Jeanne d’Are
  (müz. A.Honneger), 1928.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.