Orhan Bumin kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/01/2020 0

Orhan Bumin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1916) Türk, cerrah. Kalp ve göğüs cerrahisinde pek çok yeni tekniğin Türkiye’ de ilk uygulayıcısı olmuştur. İstanbul’da doğdu. 1941’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni askeri hekim olarak bitirdi. Ertesi yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) II. Hari­ciye Kürsüsü’nde asistan oldu. 1947’de genel cerrahi dalında uzmanlık sınavını verince Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla ABD’ye gönderildi. Çeşitli hasta­nelerde cerrahi deneyimini artırarak 1950’de Türkiye’ye döndü ve GATA’da 1952’ye değin başasistan, daha sonra doçent olarak görevini sürdürdü. 1954’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek I. Cerra­hi Kliniği doçentliğine getirildi, 1961’de de aynı fakültede profesörlüğe yükseltildi.

Bumin, 1950-1952 arasında gerçekleştirdiği, ak­ciğer
loplarının çıkarılması (pnömonektomi), daral­mış kalp kapakçıklarının kesilerek açılması, yemek borusunun bir
bölümünün ameliyatla alınması ve organın çalışmasını engelleyecek derecede kalınlaşan akciğer zarının soyulması (akciğer dekortikasyonu) gibi
ameliyatlarla, Türkiye’de kalp ve göğüs cerrahisi alanında yeni tekniklerin ilk uygulayıcısı olmuştur.
Özellikle akciğer zarının soyulmasında, ameliyat sırasında solunum yolu
tıkanmalarını önlemek için soluk borusundan tüp sokarak bayıltma (endotrakeal
anestezi) tekniğinin de
öncüsüdür

Mide-barsak cerrahisinde de, iki sindirim kanalı­nın
uç-yan ağızlaştırma (termino-lateral anastomoz) tekniğiyle birleştirilmesine
dayanan yeni bir ameliyat yöntemi, tıp literatüründe Bumin’in adıyla anılır.

Orhan Bumin Eserleri

  1. Akciğer
    Vereminin Cerrahi Teda­visi, 1954;
  2. Mitral
    Darlığının Cerrahi Tedavisi ve Komissürotomi, 1955;
  3. Cerrahide Klinik Muayene ve Hastalıklardaki Bulgular, 1957;
  4. Sindirim
    Sistemi Cerrahisi, 1961­-1973.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.