Orhan Aldıkaçtı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/27/2016 0

Orhan Aldıkaçtı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1924) Türk siyaset adamı, hukukçu. 1982 Anayasa Tasarısı’nı hazırlayan Da­nışma Meclisi Anayasa Komisyonu’nun Başkanlığı’nı yapmıştır. Samsun’da doğdu. İlköğrenimini orada, ortaöğ­renimini Galatasaray Lisesi’nde yaptı. Lozan Üniver­sitesi Siyasal Bilimler Yüksek Okulu ile Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1948’de aynı üniversite­de hukuk doktorası yaptı. İstanbul Üniversitesi Hu­kuk Fakültesi’nde 1956’da asistan, 1961’de doçent, 1968’de profesör oldu. 1969’da bu fakültenin dekanlı­ğına getirildi. 1972’de Kıbrıs’taki toplumlararası gö­rüşmelere Türk temsilcisi olarak katılan Aldıkaçtı bu görevini 1977 sonuna değin sürdürdü. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hu­kuku Kürsüsü Başkanlığı’na getirildi ve La Haye Adalet Divanı Daimi Hakem Mahkemesi üyeliğine seçildi.

12 Eylül 1980’den sonra, Milli Güvenlik Konseyi’nin illerden valilerin önerdiği 360 aday arasından belirlediği 120 kişi ile kendisine doğrudan başvuranlar arasından seçtiği 40 kişiden oluşan toplam 160 üyeli Danışma Meclisi’nde, İstanbul üyesi olarak yer aldı. 15 Ekim 1981 günü açıklanan Danışma Meclisi üyelerinin 25 Ekim 1981’de ilk toplantılarını yapma­sından sonra Anayasa Komisyonu üyeliğine ve bu komisyonun başkanlığına getirildi. 15 üyeli Anayasa Komisyonu’nun Aldıkaçtı başkanlığında hazırladığı Anayasa Tasarısı, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi’nde görüşüldükten sonra 7 Kasım 1982’de halkoyuna sunularak kabul edildi.

15 Haziran 1983’te Danışma Meclisi üyeliğinden istifa eden Orhan Aldıkaçtı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Modem Demokrasilerde ve Türki­ye’de Devlet Başkanlığı, 1960;
  2. Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 2 cilt,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.