Nüzhet Sabit kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/27/2015 0

Nüzhet Sabit kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1883-1919) Baha Tevfik gibi bu dönemin Marksist öğretiye ulaşmayan sosyalist eğilimli aydınlarından biridir. Yük­seköğrenimini Mülkiye Mektebi’nde tamamladıktan sonra kısa süre devlet hizmetinde bulunmuş, II. Meşrutiyet ilan edilince İstanbul’a yerleşecek “Vazife” (1909) dergisini çıkarmıştı. Yöneticileriyle görüş birliğine vara­madığı için İttihat ve Terakki Fırkası’ndan ayrılarak muhalefete geçti. Der­gisinin sıkıyönetim mahkemesi tarafından kapatılması üzerine küçük kitap­çıklarla görüşlerini yaymaya çalıştı. Mütarekede yeniden yayımladığı Vazife’de ve Fağfur dergisinde yazdı. Ziya Gökalp’ın Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı yapıtının geniş bir eleştirisini yaptı (Fağfur, sayı 4).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı , Meşrutiyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.