Nuri Bey (Yüzbaşı Osman Nuri Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/05/2015 0

Nuri Bey (Yüzbaşı Osman Nuri Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeriye yazarlarından bir zat olup doğum itibariyle İstanbul’ludur. Babası Kırımlıdır. Harbiye Mektebinde muallim iken pek genç denecek bir yaşta 1327 (1911) tarihinde vefat etmiştir. Edirnekapı haricinde Mus­tafa Paşa Tekkesi karşısında aile kabristanına defn edildi. Alman ve Fransız dillerine de vakıf, bilhassa Almanca’ya olan vukufu takdire şayandı.

Eserleri:

  • — (Abdulhamid’in Hayat-ı Siyasiyye ve Hususiyyesi): Üç cildden ibaret olan bu eserin bir buçuk cildini neşretmeğe muvaffak olmuştu. Geri kalan kısmı yine kendisi gibi genç, zeki, tarihçi, dil bilen Yüzbaşı Ah­med Refik Bey tarafından ikmal olunarak bu şekilde hem Osmanlı tarihinin bazı gizli ve karanlık sahifelerinin inkişafına gayret, hem arkadaşlık namına bir hizmet yapılmış oldu.
  • — (Yeni Piyade Talimnamesinin İzahı).
  • — (Bölük Muharebesi).
  • — (Karadeniz ve Boğazlar Mes’elesi).

Bunlardan başka askerliğe müteallik basılmamış eserleri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.