Nedim Mahmud Bey (Eğinli-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/02/2015 0

Nedim Mahmud Bey (Eğinli-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zeyneb Sultan’da medfun Eğin’li Genç Halil Ağa’nın oğludur. Enderun’dan yetişen ilim sahiblerinden olup doğumu itibariyle İstanbul’ludur. Bazı devlet makamlarında bulunduktan sonra 1253 (1837) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eyyüb’de Boston iskelesinde Mihr-i Şah Sultan avlusunda medfundur. Kendi zamanında meydana gelen günlük hadiseler, divan tayinleri, [tevcihat-ı divaniyye] mülkiye’ye ait arızalardan zabt ve yazılmağa değer olayları seçerek bir tarihçe yazmıştır ki basılmamıştır. Divançesi de vardır. (Fatin Tezkiresi)nde bir gazeli vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.