Nu’man Efendi (Ebu Sehl Salih-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/02/2015 0

Nu’man Efendi (Ebu Sehl Salih-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlim erbabından, tarih bilgini bir zat olup Eğin’lidir. İsmi, te’lif tarihini beyan edici olan (Tedbirat-ı Pesendide) ismindeki Osmanlı Tarihi Kırım, Macaristan, İran seferlerinden 1152 (1739) bahisdir ki bizzat bu seferlerde bulunduğundan dolayı yazılan olaylar rnüşahedelerine dayandığı ipin şayan-ı vüsuktur. Müellif mitabının baş taraflarında kendi hal tercemesinden bahsettiği sırada başka eserleri olduğunu ve 1166 {1753) tarihinde Manisa Kadısı tayin edildiğini zikrediyor.

Bir nüshası Kücük-Efendi Kütübhanesinde mevcud olan (Tedbirat-ı Pesendide)’nin nihayetinde (Sulh-name-i İran), (Sulh-name-i Moskova) isimlerinde tarihçeleri vardır. (Alet-i imale) adı ile mesaha (ölçme) ilmine dair yazdığı bir eserinde Adakale civarında Nemçelilerle hududu tahdit komisyonunda bulunduğunu ve riyazata ait daha birkaç eserinin olduğunu nakl ediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.