Nuh Efendi (Nuh İbn-i Abdü’I-mennan) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Nuh Efendi (Nuh İbn-i Abdü’I-mennan) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zamanında reisu’l-ettibba olan bu zatın (Akarbadin – Mürekkebat-ı Edviye) isminde bir eseri ile 18 fasıl üzerine müretteb muhtelif ilimlerden bahseden bir de zeyli vardır. 1119 (1707) tarihinde İstanbul’da vefat ederek Kocamustafapaşa yakınında bina ettiği medreseye defn edildi.

İstanbul’da Meşhur cami’ sahibi sadr-ı esbak Hekimoğlu Ali Paşa bu zatın küçük oğludur. (Akerbadin)’in nüshası Ayasofya Kütübhanesinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.