Mustafa Akdağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/05/2015 0

Mustafa Akdağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1913-1972) Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi adlı iki cilt­lik eserin yazarıdır. Yozgat’a bağlı Boğazlıyan il­çesinde doğdu. İlköğrenimini Akdağmadeni’nde, ortaöğrenimini ise İzmir İlköğretmen Okulu’nda tamamladı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ta­rih Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre Kars Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptıktan sonra me­zun olduğu fakülteye asistan olarak atandı. 1945 yılında Celali İsyanlarının Başlaması isimli tezi ile doktor unvanını aldı. 1947’de fakültedeki gö­revinden ayrılmak zorunda kaldı ise de bir süre sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’ne asistan, müteaki­ben de Diyarbakır Öğretmen Okulu’na tarih öğ­retmeni olarak tayin oldu. Bu görevini sürdürür­ken Celali Fetreti (1597-1603) isimli doçentlik tezini verdi. 1951 yılında doçent unvanı ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Yakın­çağ Tarihi Kürsüsü’ne atandı. 1958’de profesör unvanını aldı. 1972 yılında Ankara’da vefat etti.

Eserleri:

  • Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu, Ankara 1947;
  • Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti, An­kara 1949;
  • Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Ta­rihi, I-II, İstanbul 1995;
  • Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celâli İsyanları, Ankara

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Mustafa Akdağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1913-1972) Türk tarihçi. Osmanlı toplumunun iktisadi ve toplumsal yapısına ilişkin araştırmalar yapan ilk bilim adamlarındandır. Yozgat, Boğazlıyan’da doğdu. Ankara’da öldü. 1940’ta Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölü­münü bitirdi. Kars Lisesi tarih öğretmenliğine atandı. 1944’te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne ilmi yardımcı oldu. 1945’te “Celali İsyanları’nın Başlama­sı” adlı teziyle doktor oldu. 1947’de üniversiteden ayrılarak Gazi Eğitim Enstitüsü’ne geçti. Bir yıl sonra da Diyarbakır Öğretmen Okulu tarih öğretmenliğine atandı. 1951’de “Celali Fetreti 1597-1603″adlı teziyle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde doçent oldu. 1958’de aynı kürsüde profesör olan Akdağ, 1972’de üniversiteden uzaklaştı­rılana değin bu çalışmasını sürdürdü.

Mustafa Akdağ, 1959’da Türkiye’nin iktisadî ve içtimaî Tarihi adlı çalışmasının I. cildini yayımladı. Bu kitapta, Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşı­sında bozguna uğradığı 1243 Kösedağ Savaşı’yla Os­manlılar’ın İstanbul’u aldığı 1453 arası dönemin iktisadi ve toplumsal yapısı inceleniyordu. 1963’te doktora ve doçentlik tezlerini birleştirerek Celali İsyanları adıyla yayımladı. Akdağ bu kitabında 1550­1605 arasında Anadolu’da baş gösteren ayaklanmaları, Osmanlı Devleti’nin yönetim düzenini, toplumsal ve iktisadi durumunu incelemiştir. 1971’de yayımladığı Türkiye’nin iktisadî ve içtimaî Tarihinin II. cildinde ise 1453’ten, Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Bayezid’in 1559’daki başkaldırısına değin uzanan dönemi incelemiştir. Akdağ’ın Celali İsyanları’nı genişleterek oluşturduğu Türk Halkının Dirlik ve Düzen Kavgası, ölümünden sonra basılmıştır. Ayrıca Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi ve Belleten’de Osmanlı toprak mülkiyetini, para sistemini, halkla yöneticiler arasın­daki ilişkileri, halkla aydınların kopukluğunu, dirlik ve düzenin bozulma nedenlerini inceleyen makaleleri yayımlanmıştır.

YAPITLAR:

  1. Celali İsyanları, 1963;
  2. Büyük Celali Karı­şıklıklarının Başlaması, 1963;
  3. Türkiye’nin iktisadî ve İçtimai Tarihi, cilt, 1959,1971;
  4. Türk Halkının Dirlik ve Düzen Kavgası, (ö.s.),

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.