Ahmed İbn İlyas el-Nakkaş el-Hartburti kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/05/2015 0

Ahmed İbn İlyas el-Nakkaş el-Hartburti kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Harputlu İlyasoğlu Nakkaş Ahmed adıyla bilinir ve Fet (Fethi) Ahmed Baba gibi isimlerle de anı­lır. Tuhfetü’l-Vasaya adlı eserini Halife en-Nâsır-Lidînillâh (1179-1225)’ın oğlu Ebu’l-Hasan Ali adına yazdığı için Ebu’l-Hasan Ali adını da almış­tır. Rivayetlere göre, Peygamber neslinden olan Nakkaş Ahmed, 1220 yılında Türkistan’ın Belh şehrinde doğdu ve İmam-ı Azam Ebu Hanefi’nin hizmetinde bulundu. Türbe kitâbesinde 1100 yıllarında Harput’un fethine katılmış bir komu­tan olduğu belirtilir. 96 yıl ömür sürdüğü öne sürülen Nakkaş Ahmed, 1215 yılında vefat et­miştir. Kabri Harput’ta Karataş ve Serince köy­leri istikametindedir. Türbesi, senelerden beri halkın Fetâ/Fet/Fethi Ahmed Baba adıyla önem verdiği ziyaretgâhlardan biridir. Fetâ/Fatih telaffuzlarının benzeşmesi sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca bu isim Fatih Ahmet Baba olarak değiştirilmiştir. Türbe, bilhassa erkek çocuk dün­yaya getirme, felçlilerin tedavisi, dil tutulması, akıl hastalıkları, büyü ve nazar konularında ziya­ret edilir.

Ali TORUN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.