Murat Belge kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Murat Belge kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1943) Türk eleştirmen, yazar ve çevirmen. Batı dünyasındaki çağdaş kuramsal gelişmeleri düşünce dünyamıza ak­tarmaya çaba göstermiştir. 16 Mart 1943’te, Ankara’da doğdu. Gazeteci Burhan Belge’nin oğludur. 1962’de İngiliz Erkek Lisesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniver­sitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yaptı. 1966’da bitirdiği bölüme asistan olarak girdi, İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde İngi­liz edebiyatı üzerine çalışmalar yaptıktan sonra, 1969’da doktorasını verdi. 1972’de gizli siyasal eylem­lere katıldığı savıyla tutuklanarak iki yıl cezaevinde kaldı. 1974’te tahliye edilip İstanbul Edebiyat Fakültesi’ndeki görevine döndü. 1980’de doçent oldu, 1981’dc ise üniversiteden istifa etti. 1970 yılında yayımlanmaya başlayan Halkın Dostları dergisinin kurucularındandı. 1975-1980 yılları arasında çıkan Birikim dergisinin ise kurucu ve yöneticilerindendi.

Edebiyat çalışmalarına 1964 yılında Yeni Dergi’ de yayımlanan çevirileriyle başladı. Aynı dergide “Bilinç Akımı”, “Faulkner”, “Joyce” gibi özel sayıla­rın editörlüğünü yaptı. Yine Yeni Dergi, Papirüs ve Halkın Dostları dergilerinde çıkan eleştirileriyle bilgi­li, tutarlı, aydınlık anlatımlı bir edebiyat adamı olarak ilgileri üstüne çekti. Birikim dergisindeki yazılarında toplumsal, siyasal konulara, kuramsal araştırmalara ağırlık verdi. Politika, Cumhuriyet, Demokrat, Milli­yet gazeteleriyle Milliyet Sanat Dergisi’nde güncel yaşamın kültür alanına yansıyan değerleri, değişmele­ri üzerine ilginç yazılar yazdı. Çeviri alanında ise, Faulkner ve Joyce gibi “çevrilmesi güç” kabul edilen yazarların yapıtlarını dilimize kazandırdı.

Murat Belge Birikim dergisindeki yazıları, tartışmalarıyla editörlüğünü yaptığı kitaplarla, Batı dünya­sının çağdaş Marxist yazar ve düşünürlerinin kuram­sal çalışmalarını Türkiye aydınlarının ilgisine sundu, tartışmalara ortam hazırladı. Türk kültürünün yaygın ama derinliğine inilmemiş konularına, sorunlarına eğilerek, bunları çağdaş bilgilerin ışığında yeniden ele alıp ayrıntılarıyla inceledi.

YAPITLAR: (başlıca):

Tarihten Güncelliğe, 1983.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.