Burhan Belge kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Burhan Belge kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1899-1967) Türk gazeteci. Kadro hareketinin ku­rucularındandır. Şam’da doğdu. 24 Ağustos 1967’de Bonn’da öldü. Eski mutasarrıflardan Mehmet Asaf Bey’in oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Yafa, Beyrut ve İstanbul’da yaptı. Almanya’da mimarlık alanında yükseköğrenim gördü (1922). 1924’e değin Bükreş’te Anadolu Ajansı temsilciliği yaptı. 1925’te yurda dönüp Aydınlık dergisinde Burhan Asal adıyla yazılar yazdı. Ardından Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazmaya başladı. 1927’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde II. ve I. kâ­tiplik görevlerinde bulundu. 1932’de Kadro hareketi­ne katılarak 1934’e değin Kadro dergisinde yazarlık yaptı. 1933’tc Basın-Yayın Genel Müdürlüğü danış­manlığına getirildi. Yaklaşık on yıl bu görevde kaldı.

Çok partili döneme geçilince Demokrat Parti’ den yana tavır aldı. Demokrat İzmir gazetesinde başyazarlık yaptı. 1950 seçimleriyle Demokrat Parti iktidara gelince Zafer gazetesine başyazar oldu ve uzun yıllar burada yazdığı yazılarla Demokrat Parti iktidarını destekledi. Ankara radyosunda hükümetin iç ve dış siyasete ilişkin görüşlerini açıklayan konuş­malar yaptı. 1957’de Demokrat Parti’den Muğla milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960’tan sonra Demok­rat Partililerle birlikte Yassıada’da yargılandı. Ömür boyu hapse mahkûm edildi. 1963 affıyla serbest bırakıldı.

YAPITLAR: (başlıca):

Burhan Belge’nin Sesiyle İkinci Dünya Savaşı-Radyo Konuşmaları, 1970.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.