Mü’min İbn-i Mukbil Sinobi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Mü’min İbn-i Mukbil Sinobi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Murad devri hazik tabiblerinden olup Sinob’ludur. Tıb ilminden 841 (1437) tarihinde beş makale üzerine tertib edilmiş (Zehire-i Muradiye) isminde Türkçe mufassal bir eser te’lif etmiştir ki bir nüshası Beşiktaş’da Yahya Efendi Kütübhanesinde mevcuttur. Fen-i Kehhal (Göz ilmi)’e dair de (Miftahü’n-Nur ve Hezainu’s-Sürur) adında sekiz makale ve 110 bab üzerine tertib edilmiş Türkçe bir eseri daha vardır ki bunun da birer nüshası Ayasofya ve Manisa’da Muradiye Kütübhanelerinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.