MUHAMMED EL-ÜDFUVÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

MUHAMMED EL-ÜDFUVÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Bekr, Muhammed b. Alî b. Muhammed El-Udfuvî, kudretli bir âlim­dir. (304) târihinde doğmuş, (388) senesinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi:

Ebû Bekr el-Üdfuvî, müfessir, ilim ve edeble mümtaz, salâh-ı hâl ile ma’ruf bir zâttır. Ebû Ca’fer en-Nahhâs’tan nahiv, Ebû Ganim el-Muzaffer b. Ahmed’den ilm-i kıraat ahzetmiştir. Ünvanlı tefsirinin yüz ciltten müteşekkil olduğu beyân olunmaktadır.

Me’haz:   Buğyetü’l-Vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.