Mensur Tebrizî kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 06/01/2014 0

Mensur Tebrizî kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebu Nesr Mensur İbn Mümkân Tebrizî, XI. yüzyıl İran Türk şairlerindendir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Tebriz’de yaşamıştır. Eserlerinin bir kısmı El-Ba{erzî’nin “Dümyet el-Ġesr” (Kısa Tasvir) adlı tezkiresinde bulunmaktadır. Mensur Tebrizî şiirlerinde sanatın sosyal gayesini,insanın manevî saflığını ve gerçek insan portrelerini işlemiştir.

Mensur Tebrizî’nin şiirlerinden örnekler:

Merhemet sahibidir éşġi duyan merd ağalar,

Onların ġelbi yanar, gözlerise ġan ağlar.

Mürşidem onlara, şéy{em, çalışıb {éyli zaman,

Göz yaşım a{dı müdam, coşdu sinemde heyecan.

Böyle sövdade ġazancım keder oldu ancaġ,

Dayağım tekce dözüm…sebr meni ġurtaracaġ.

Harda olsam da, baş eydim sözüne sévdanın,

Daşları yağdı hemişe başıma hicranın.

İ{tiyarı menim olsa könül ile gözümün,

Éşġime bir bir açardım suçumu men özümün.

Birleşibdir ne édim ki, gözüm ile üreyim,

Héç birinden, inanın, yo{du nicâtım, kömeyim:

Gözlerim gördüyünü neġl éleyir ġelbim üçün,

Ġelbim ise götürür her kederi, derdi bütün.

Éşġ, bizler yo{ iken de var idi dünyada,

O bütün işlere evvelce olub âmade.

Onun uğrunda günah yapdı, bilirsen Davud,

Ġezeb étdi ona bir böyle günahçün Me’bud.

Men de bu yolda esirem, ona zencirli ġulam,

Bu esirlikde şâdam, kâş ona daim ġul olam.

***

Dost ile, düşmenle daim bir gédir,

Dostu {ilas édir, ġırır düşmeni.

Senetim gücsüze cesaret vérir,

İti ġılınc édir zeif bedeni.

Déyirler şé’rini düzelt, zeifdir,

Satılan söz pisdir, dinc bura{ meni.

Tanrı ġelem vérib ucaldır göye

Ġelemle düşmeni ġırıb tökeni.

Ġelem ço{ düşmenin töküb ġanını,

Töküb öz ġanını, mehv olub deni.

Şé’rim ġerib ġerib ölkeler gezir,

Ruhu sévindirir şé’r séveni.

KAYNAK: İRAN TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Yard. Doç. Dr. Ali KAFKASYALI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ERZURUM-2002

Yorumlar kapalı.