Hattat Nizamî Tebrizî kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 06/01/2014 0

Hattat Nizamî Tebrizî kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebül Kasım Ezizan İbn Muhammet Nizamî Tebrizî XI. yüzyıl İran Türk şairidir. Onun hakkında pek bilgi yoktur. Onunla ilgili çok kısa bir bilgiye El-Ba{erzî’nin “Dümyet el-Ġesr” (Kısa Tasvir) adlı eserinde rastlanıyor. Baherzî şu cümleyi kullanıyor: “Kendi hattı ile kâğıtlar toprağında dür ekiyordu.” Baherzî, Nizamî Tebrizî’yi şahsen tanıdığını, onun  şiirlerini dinlediğini iki rübâîsini kendi ağzından tezkiresine kaydettiğini yazıyor.

Hattat Nizamî Tebrizî’nin, Baherzî’nin tezkiresinde bulunan iki rübâîsi:

Yalnız ya{şı ad ġalar bu vefasız dünyada,

Hamı bunu derk édib, anlayıb, bilsin gerek.

Güler üzle, açıġ el {éyire sebeb olar,

Bizim böyük sahibin necib emelleri tek.

Vetene can atıram, öldürür meni ġürbet.

Nefesim bir udumluġ doğma havaya hesret.

Ġaradır gözlerimde en işıġlı seher de.

Menim ġerib günümden reng alıb göy de, yér de.

KAYNAK: İRAN TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Yard. Doç. Dr. Ali KAFKASYALI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ERZURUM-2002

Yorumlar kapalı.