Mehmed İbn-i Mehmed er-Rumi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/28/2015 0

Mehmed İbn-i Mehmed er-Rumi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Müderrislerden bir zât olup eserine nazaran onuncu asrın sonu ile on birinci asrın ilk zamanlarında yaşamıştır. 1000 (1592) tarihinden 1056 (1646) tarihine kadar 50 yıllık bir zamanda asırlarına ulaşıp ve yüzlerini görüp ekserinin meclislerine dahil ve muhatabı olduğu sultan ve vezirlerin, erkan ve devlet a’yanının, ulema ve fudelanın ahval ve tehacümünü havi (Tarih-i Al-i Osman) adı ile bir eser kaleme almıştır. Sultan Üçüncü Murad’dan Dördüncü Murad’a kadar olan sultanların vuku’atını beyan eden bir hülasa ile bu esnada zuhur eden sadr-ı a’zamlar, ikinci vezirler, sadaret kaymakamları, Divan-ı Hümayun’da oturan vüzera, defterdarlar, şeyhü’l-İslamlar, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, İstanbul ve Edirne kadılarını beyan eder.

(Elif) harfinde ismi geçen ibn-i Mehmed Edirnevi’nin bu zatla münasebeti olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.