Mustafa İbn-i Hasan Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/28/2015 0

Mustafa İbn-i Hasan Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Eserinden onuncu asırda yaşadığı anlaşılıyor. Mir Hand’in (Ravzatü’s-Safa)sını (Hadikatü’l-Ulya) adı ile Türkçeye terceme ederek Kanuni Sultan Süleyman’ın sadr-ı a’zamı Ciğale-Zade Rüstem Paşa adına ithaf etmiştir. Beşinci cildinin sonunda diğer iki cildinin de tercemesi olduğunu beyan ediyorsa da bunun fiiliyata intikal edip etmediği meçhuldur. Zira bu cildlerin tercemesi hiç bir yerde görülememiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.