Marcelo Torcuato De Alvear kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/09/2016 0

Marcelo Torcuato De Alvear kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1868-1942) Arjantinli siyaset adamı. 1922-1928 arasında devlet başkanlığı yapmıştır. Buenos Aires’de doğdu, aynı yerde öldü. Soylu bir aileden geliyordu. Eğitimini Colegio Nacional de Buenos Aires’te tamamlayarak hukuk doktorası aldı. 1890’da Muhafazakârların yönetimine karşı yeni bir seçenek olarak ortaya çıkan reformist eğilimli Union Civica Radical adlı partinin kurucuları arasın­da yer aldı. Arjantin’de liberal bir demokrasinin kurulmasını amaçlayan 1890, 1893 ve 1905 hareketle­rine katıldı. Yürütülen kampanya sûnucu 1912’de liberal bir seçim yasası kabul edildi ve 1916 seçimle­rinde Radikaller’in önderi Irigoyen devlet başkanı seçildi. Alvear, 1912-1917 arasında milletvekilliği, 1917-1922 arasında da Fransa’da büyükelçilik yaptı.

1922 seçimlerinde Irigoyen, Alvear’ı başkan ada­yı gösterdi. Devlet başkanı seçilen Alvear, partinin kuruluşundan beri sürekli olarak Irigoyen’le birlikte olmuş, onu her alanda desteklemişti. Bu nedenle Irigoyen, Alvear’ın kendi istekleri doğrultusunda davranacağını, Alvear ise artık yaşlanmış olan Irigoyen’in Radikaller’in önderliğini kendisine bırakacağını düşünüyordu. İkisi de beklentilerinde yanıldılar ve iki yıl geçmeden görüş ayrılığına düştüler. Alvear, 1924’te muhalif Radikaller’le birlikte Union Anti-Personalista Partida adlı bir parti kurdu ve Muhafaza­kârlarda ittifak içine girdi. Radikaller’in büyük ço­ğunluğu ise Irigoyen’e bağlı kaldı.

Alvear, işçilerin yaşam koşullarını düzeltmek amacıyla kimi önlemler aldı; bir emeklilik yasası çıkarttı. Toprak ve mirasa vergi koyması oligarşinin sert tepkisine neden oldu. Bu dönemde Avrupa ülkelerinin, Arjantin’in başlıca ihraç ürünleri olan et, yün ve buğdaya yüksek fiyat ödemesi nedeniyle iktisadi durumun düzelmesi, Arjantin’i çekici bir ülke durumuna getirmiş, göçmen sayısında büyük artış olmuştu. Alvear, bir göç yasası çıkartarak başvuru için gerekli koşulları güçleştirdi ve girişleri sınırlandıran kotalar koydu.

Alvear’ın devlet başkanlığı sırasında, başpisko­posun atanmasında devlet başkanının yetkileri konu­sunda Papa ile Arjantin arasında bir tartışma çıktı ve ilişkiler iki yıl süresince kesildi. 1928 seçimlerinde, Irigoyen yeniden devlet baş­kanı seçildi. 1930’da Muhafazakârlar bir askeri darbey­le Irigoyen’i devirdiler. Alvear’ın önderliğinde yeni­den örgütlenen Radikaller 1931 seçimlerinde Buenos Aires bölgesinde büyük başarı kazandı; ancak askeri yönetimin siyasi kısıtlamalar koyması üzerine seçim­leri boykot etti. General Justo devlet başkanı seçildi. Alvear, 1932’de Irigoyen’in ölümünden sonra Radikal Parti’nin başkanı oldu.

Yapıtlar:

Accion democratica, 1938, (“Demokratik Eylem”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.