KAYSERİLİ AHMET PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Osmanlı denizcisi (Kayseri 1806-İstanbul 1878). Do­nanmaya girip, hızla yükselerek, Kırım savaşında Kara­deniz filosuna komuta etti ve Sivastopol’ün alınmasın­da büyük payı olduğundan vezirliğe yükseltildi. Çeşitli valiliklerden sonra Bahriye nazırlığına getirilip (1873), ikinci kez aynı görevi yürüttüğü sırada Abdülaziz’in tahttan indirilmesini destekledi. Abdülhamit II tarafın­dan görevden alınıp, İstanbul’dan uzaklaştırıcıysa da, hastalanınca İstanbul’da oturmasına izin verildi.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.