MELEK AHMET PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1662). Sarayda yetişip, silahtarlığa getirildi (şişmanlığından ötürü “Malak” laka­bıyla anılıyordu; ama, rütbesi yükselince takma adı “Melek”e dönüştürüldü). Diyarbakır ve Musul’da gö­rev alıp, Kubbealtı vezirliğine yükseltilerek (1640), Mu­rat IV’ün kızı Kaya Sultan’la evlendi (1644). Şam ve Ha­lep beylerbeyliği yapıp, sadrazamlığa atandıysa (1650) da, hâzineye gelir sağlamak için düşündüğü önlemler (memuriyetlerin devlet tarafından satılması, altın para­ların ayarının düşürülmesi, vb.) yararlı olmak şöyle dur­sun, devletin yapısını sarsarak ayaklanmalara yol açın­ca görevden alındı ve Silistre’ye gönderildi (1651). Ye­niden kubbealtı vezirliğinde, İbşir Mustafa Paşa’nın sa­daret kaymakamlığında (1654) bulundu. Sadrazamlığa yükselen İbşir Mustafa Paşa tarafından rakip sayılınca önce Van’a, sonra Bosna beylerbeyliğine gönderildi (1658). Emekli olunca (1660), Kaya Sultan’ın İstan­bul’daki konağına çekildi.

 

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.