Kahvecizade Ahmed İbn-i Hacı Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/25/2015 0

Kahvecizade Ahmed İbn-i Hacı Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edirnede [Maristan-ı Sultan Bayezid] baştabibi olup Edirne’lidir. Tıbbi tecrübelerini beyan eden ve beş fasıl üzerine mürettep olan (Ceridetü’l – Etıbba ve Haridetü’l-Elibba) isminde Türkçe tıbbi bir eseri vardır ki bir nüshası Yıldız ve Revan Odası ve Millet Kütübhanelerinde mevcuttur. Arapça, Fransızca ve Yunancaya vakıf olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.