İsa Efendi (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/25/2015 0

İsa Efendi (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sakızlı Ali Efendi’nin oğludur. Kadı ve alim tabiblerden bir zat olup felsefi ve tıbbi ilimlerde vukuf sahibi bulunduğundan «Hekim İsa Efendi» adı ile meşhur olmuştur. Bir çok defa Reisu’l-etibba olmuştur. (Nizamü’l-Edviye), (Müfredat) ve (Devau’l-Emraz) isimlerinde tıbbi eserleri vardır. 1059 (1649) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Edirnekapı’sı haricinde medfundur. Bir eserde vefat tarihi 981 (1593) olarak görülmüştür. (Devau’l-Emraz) 362 bab üzerine mürettep olup birer nüshası Ayasofya ve Hamidiye Kütübhanesinde vardır, Nizamü’l-Edviye’nin de bir nüshası Ayasofya Kütüphanesinde mevcud olup Arapça, Farsça ve Türkçe ilaçların harfleri sırasına göre tertibini ihtiva etmektedir. (Müfredat)’ın bir nüshası Yeni Cami Kütübhanesinde tarafımdan görülmüştür. Bazı karinelerle babası olduğu anlaşılan Ali Efendi de 21 bab üzerine müretteb göz hastalıklarından bahseden Arapça (Tezkiretü’l-Kühhalin) isminde bir eser sahibidir ki bir nüshası Şehid Ali Paşa Kütüphanesindedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.