Julian Besteiro kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/22/2018 0

Julian Besteiro kimdir?

Julian Besteiro kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1870-1939) İspanyol siyaset adamı. İç savaşta önemli rol oynamıştır. Madrid’de doğdu. Felsefe profesörlüğü ve de­kanlık yaptı. Belediye meclisi üyeliğinde bulundu. Sosyalist Parti içinde çalıştı. Sosyalist Parti’ye bağlı İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Union General de Tarabajadores) başkanlığını yürüttü. 1918’de Cortes’e (İspanya Meclisi) girdi ve 1923’teki Primo de Rivera darbesine dek mecliste kaldı. 1931’de cumhuriyetin kabulünden sonra anayasa hazırlanması için oluşturu­lan Kurucu Meclis’e başkan seçildi. Başkan olması nedeniyle tartışmalara katılamıyordu. Ama laiklik adına kiliseye ve kiliseye bağlı okullara yöneltilen sert eleştirilere ve saldıranlara karşı olduğu biliniyordu.

Ekim 1931 ’de Sosyalist Parti Sol Cumhuriyetçiler’le bir hükümet kurdu. 1933’te koalisyon partileri seçimleri kaybetti ve muhafazakâr bir hükümet iş başına geçti. Besteiro 1933’te Cortes’in başkanlığına seçildi. Parti içinde Largo Caballero’nun başını çekti­ği sola kayışı siyasi bir felaket olarak nitelendirdi.

Sosyalist Parti içinde 14 Ekim 1934’te genel grev yapılması ve sosyalist devrimin başlatılması konusun­daki tartışmalarda olumsuz oy kullandı. Şubat 1936’da Halk Cephesi iktidara geldi. Temmuz’da Fransisco Franco’nun saldırısıyla iç savaş başladı. 1937 başlarında uzun süreden beri hasta olan Besteiro’ya Arjantin büyükelçiliği verilmek istendi. Bestei­ro Madrid’de kalmayı yeğledi ve göçmenlerin sorun­larıyla ilgilendi.

Mayıs 1937’de İngiltere’nin desteğini sağlamak amacıyla Londra’ya gittiyse de girişimleri sonuç vermedi. Şubat 1939’da Katalonya’nın düşmesi üzeri­ne Albay Casado’nun önderliğinde bir askeri darbe Negrin’i başbakanlıktan uzaklaştırdı. Besteiro cunta hükümetinde içişleri bakanı oldu.

Mart 1939’da, Casado hükümeti Franco güçle­riyle uzlaşmanın yollarını aramaya başladı. Besteiro Madrid radyosundan bir konuşma yaparak “şerefli bir barış” yapmak istediklerini söyledi. Madrid düş­meden önce Franco’ya karşı savaşanlar için bazı siyasal haklar sağlamaya çalışıyordu. 1 Nisan’da General Franco Madrid’e girdi. Besteiro tutuklandı ve Carmona cezaevinde öldü.

Besteiro, İspanya’da cumhuriyetin vaktinden ön­ce kurulduğunu düşünüyordu. Ona göre kitleler arasında liberal, hoşgörülü bir kültür yerleşmemişti. İşçi sendikaları siyasi bakımdan eğitilmiş, yönetim deneyimi olan işçiler yetiştirememişti. Bu nedenle İspanya cumhuriyete hazır değildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.