Josiah Child kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/10/2021 0

Josiah Child kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1630-1699) İngiliz, iktisatçı. Çağdaş bankacılığın kurucularından sayılmıştır. 1630’da Londra’da doğdu, 1699’da öldü. Lon­dralı bir tüccar ailesinin oğluydu. Child gençliğinde Portsmouth’da donanmaya yiyecek maddeleri satarak zengin oldu, daha sonra Londralı tüccarların baharat ticareti yapmak amacıyla kurdukları Doğu Hindistan Şirketi’nin ortakları arasına katıldı. 1677’de bu şirket­te yönetici, 1681-1683 arasında başkan yardımcısı ve 1686-1688 arasında başkan oldu. Doğu Hindistan Şirketi’nin iktisadi ayrıcalıklarının ve siyasi etkinliği­nin korunması için çalıştı.

Londra’da ailesinden kalan bir
kuyumcu firması­nı işletirken bankerliğe başladı. Müşterilerinden top­ladığı
altın ve gümüş mevduata karşılık, makbuz verdi ve bunların çek gibi
kullanılmasıyla ortaya çıkan fırsatı değerlendirdi. Kredi isteyen tüccarlara
altın ve gümüş verine çek yazabilecekleri borçlu cari kredi hesabı açtı. Aynı
yöntemi diğer banker ve sarraflar da uygulayınca kredi hacmi, altın ve gümüş
mevduatını aştı, bu da faiz oranlarının düşmesine yol açtı. Bankerler, bu
yolla, açıktan emisyon yaratmak ve satın alma gücünü artırmak fırsatını
buldular.

Döneminin en zengin tüccarları arasına
giren Child, 1690’da yayımlanan A Nem Discourse of Trade,
(“Ticaret Konusunda Yeni Bir Anlayış”)
adlı kitabında faiz oranlarının neden düştüğünü ve düşük faizin ticareti nasıl
canlandırdığını açıklamıştır. Josiah Child, Hollanda’nın zenginliğinin faiz ve
serbest ticaret politikalarından kaynaklandığını söylüyordu. İngilte­re de
benzer bir para ve dış ticaret politikası izleme­liydi. Diğer Merkantilistler
gibi, sağlıklı ve kalabalık nüfusun bir ülke için büyük bir hazine olduğuna
inanıyordu. Bu yüzden ülke nüfusunun sömürgelere göç etmesine karşı çıktı.
Bunun önlenebilmesi için çeşitli yollar önerdi. Child’e göre sömürgeci ülkenin
sömürgeleriyle ticareti, istihdamı ve üretimi artıracak, dış ticaret fazlası
yükselecekti. Sömürgeler, ancak sömürgeci ülkelere pazar olmak, hammadde
sağlamak ve ucuz işçi kaynağı olmak açısından önemliydi.

Josiah Child Eserleri:

  1. A Neze Discourse of Trade,
    1690, (“Ticaret Konusunda Yeni Bir
    Anlayış
    ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 25, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.