John Caldwell Calhoun kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/22/2021 0

John Caldwell Calhoun kimdir? Hayatı ve eserleri: (1782-1850) ABD’li devlet adamı. Güneyli köle sahiplerinin önde gelen temsilcilerindendir. 18 Mart 1782’de Güney Carolina’da, Abbeville’ de doğdu, 31 Man 1850’de Washington’da öldü. İskoç-İrlanda asıllı Calvinist bir ailenin oğluydu. 1804’te Yale Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Connecticut’da Tapping Reeves Hukuk Fakültesi’ne gitti. Bir akrabasıyla evlendikten sonra hukuk stajını yarıda bırakarak karısının geniş topraklarını işletmeye başladı. 1808’de Güney Carolina Yasama Meclisi’ne se­çildi. İki yıl sonra da Güney Carolina temsilcisi olarak ABD Temsilciler Meclisi’ne girdi. Meclis sözcüsü Henry Clay tarafından Dış İşleri Komitesi başkanlığına getirildi. Calhoun’un savaş yanlısı tutu­mu 1812’de ABD’nin İngiltere’yle savaşa girmesinde önemli bir etken oldu. ABD’nin yenilgisiyle sonuçla­nan savaştan sonra mecliste ordunun güçlendirilmesi yönünde çaba gösterdi. Koruyucu gümrük duvarlarıyla imalat sanayinin devlet tarafından desteklenmesi­ni, ülkenin yollar ve kanallarla zengin bir ulaşım ağına kavuşturulmasını önerdi.

1817’de Başkan Monroe tarafından savaş bakan­lığına getirildi. 1824-1828 arasında Başkan John Quincy Adams’ın yardımcısı oldu. 1828’de Andrew Jackson başkan seçildikten sonra da başkan yardımcı­lığını sürdürdü. 1828’de gümrükle korunan malların kapsamım genişleten bir yasa kabul edildi. Serbest ticaretten yana olan Güneyliler’in aleyhine Kuzeyli sanayicilerin desteklenmesi, Güney’de muhalefete yol açtı. John Caldwell Calhounhazırladığı “South Carolina Exposition and Protest” (“Güney Carolina’nın Durumu ve Muhalefeti”) adlı yazısında Güney’in gümrüklerden nasıl olumsuz olarak etkilendiğini dile getirdi. 1831’de bu doğrultudaki görüşlerini Kongre’de sa­vundu ve bağımsız-eyaletlerin Kongre’de kabul edilen bir yasayı anayasaya aykırı ilan edebilmelerini istedi. Gümrüklere muhalefet konusunda somutlaşan bu istemin ardında, aynı zamanda Calhoun’un Kuzeyliler’in Kongre’de çoğunluk sağlayarak köleliği yasak­layacakları korkusu da yatmaktaydı. Beklentisinin tersine Güney eyaletlerinin çoğu önerisini reddettiler. Gümrükler konusundaki anlaşmazlık ise ancak 1833’te Calhoun ve Clay’in birlikte hazırladıkları uzlaşma sağlayan bir yasayla yatıştı. Jackson’un birinci başkanlık döneminin sonunda Calhoun’la aralarında görüş ayrılıkları doğdu. Savaş bakanının yaptığı evliliği, hükümetteki bakanların eşlerinin top­lumsal olarak uygun görmemeleri ve bu konudaki muhalefette Calhoun’un karısının başı çekmesi, Jackson’la aralarında gerginliğe yol açtı. O sırada Jackson, 1818’de Texas’ın ele geçirilmesinde Calhoun’un, ken­disinin saldırıyı yönetmesine muhalefet ettiğini öğre­nince aralarındaki ilişki tümüyle kesildi. 1832’de Calhoun başkan yardımcılığından istifa etti. istifasın­dan sonra Güney Carohna’dan Senato’ya seçilen Calhoun yirmi yıl boyunca Güneyli toprak sahipleri­nin çıkarları için çalıştı. Köleliği kaldırmaktan yana olanlara (Abolutionist) karşı mücadele etti.

John Caldwell Calhoun, siyasi görüşlerini iki kitapta topladı. Hükümetlerin zorunlu olarak çoğunluğun baskısıyla davrandıklarını ileri sürerek, anayasaların insanlar arasında eşitlik olmadığı gerçeği temel alınarak hazır­lanması gerektiğini savundu. Yalnızca Güneyli köle sahiplerini “azınlık” olarak gören Calhoun “azınlıkla­rın savunucusu” olarak tanındı. Hem ulusal birliğin korunmasını, hem de Güney eyaletlerine ayrıcalıklar verilmesini istiyordu. Calhoun’a göre birliği korumak için Güney’in istediği her hak tanınmalıydı. Büyük ölçüde James Madison’un görüşlerinden yola çıkan Calhoun eyaletlere Federal Meclis’te veto hakkı verilmesi istemini “azınlık” haklarını koruma kaygı­sıyla öne sürmüş; bunu özellikle de Güney’de köle kullanılmasının yasaklanmasına karşı bir önlem ola­rak düşünmüştü.

John Caldwell Calhoun Eserleri:

 1. A
  Disguisition on Government 1851,
  (“Hükümet Üzerine Bir inceleme”);
 2. A Discourse on the Constitution and
  Government, 1851,
  (“Anayasa ve Hükümet Üzerine Bir İnceleme”),
 3. The
  Works of John C. Calhoun, R.K. Cralle (der.), 6 cilt, 1851-1856, (“John C. Calhoun’un
  Çalışmaları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu
yayıncılık.

Yorumlar kapalı.