Erskine Caldwell kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/22/2021 0

Erskine Caldwell kimdir? Hayatı ve eserleri: (1903) ABD’li romancı. ABD’nin güney eyaletlerindeki yaşamı konu alan romanlarıyla ün yapmıştır. 17 Aralık 1903’te, Georgia Eyaleti’nin White Oak kasabasında doğdu. Bir Presbiteryen rahibi olan babası ile birlikte ABD’nin Güney yöresini dolaştı. ‘Lise öğrenimini bu gezgin yaşantı yüzünden bölük pörçük tamamlayabildi. Pennsylvania Üniversitesi’ ne, Güney Carolina’daki Erskine College’a ve Virginia Üniversitesi’ne devam etti, ama yükseköğrenimini tamamlamadı. Güney eyaletlerinin çoğunu gezerek fabrikalarda, çiftliklerde çalıştı. 1925’te Atlanta Jour­nal gazetesine muhabir olarak girdi. 1926’da Maine’e yerleşerek roman yazmaya başladı. 1929’da yayımla­nan The Bastard (“Piç”), 1930’da yayımlanan Poor Fool (“Zavallı Deli”) ve 1931’de yayımlanan Ameri­can Earth (“Amerikan Toprağı”) Caldwell’e bir yazar olarak fazla ün sağlamadı. 1932’de basılan Tobacco Road (Tütün Yolu) ise ABD’nin önde gelen romancı­larından biri olarak kabul edilmesini sağladı. 1934’te oyunlaştırılan Tobacco Road yedi buçuk yıl New York sahnelerinde kalarak yazarın ününü pekiştirdi. Bunu 1933’te God’s Little Acre (“Tanrının Küçük Toprak Parçası”) izledi. Caldwell’in bu iki romanı da “müstehcen” oldukları gerekçesiyle eleştirmenlerin ve tutucu çevrelerin tepkisini çekti. 1935’te yazdığı Journeyman (Din Ticareti) oyunu ve aynı yıl yayım­lanan Kneel to the Rısing Sun and Other Stories (“Doğan Güneşe Karşı Diz Çök ve Başka Öyküler”) adlı öykü derlemesiyle William Faulkner ile birlikte ABD’nin en önde gelen “Güneyli” yazarlarından biri olarak kabul edildi.

Erskine Caldwell romanlarında ABD’nin güney yörele­rinde tütün ve pamuk tarımıyla uğraşan insanları ele alır. Yazar gençliğinde bu insanların arasında yaşadığı için onların sorunlarını yakından tanımış ve ilgilen­miştir. ABD’nin en tutucu ve başka kültürlere en kapalı bölgelerinden biri olan Güney, Caldwell’in anlatılarında traji-komik bir ifade bulmuştur. Roman­larının yanı sıra güneydeki yaşamı doğrudan doğruya anlatmayı amaçlayan belgesel çalışmaları da vardır. Bunların arasında Some American People (“Bazı Amerikalılar”) ve ikinci karısı Margaret Bourke-White’ın fotoğraflarıyla birlikte yayımladığı You Have Seen Their Faces (“Yüzlerini Gördünüz”) sayılabilir.

Erskine Caldwell 1930’larda Hollywood’da senaryo ya­zarlığı yaptıktan sonra 1938’de önce Meksika’ya, sonra da Avrupa’ya giderek Meksika Devrimi’ni, İspanya İç Savaşı’nı ve II. Dünya Savaşı’nın başlangı­cını izledi. 1941’de SSCB’ye geçerek radyo ve gazete muhabirliği yaptı. SSCB’de savaş muhabirliği yaptığı dönemdeki izlenimlerini Moscow Under Fire (“Ateş Altında Moskova”), All Night Long (“Bütün Gece Boyu”), All Out on the Road to Smolensk (“Herkes Smolensk Yolunda”) ve yine Margaret Bourke-White ile birlikte hazırladığı Russia at War (“Savaşta Rus­ya”) adlı kitaplarda topladı.

Caldwell’in 1940’larda yayımladığı romanlar ününü tüm dünyaya yaydı.
1940’ta basılan Trouble
in July (Temmuz
Vak’ası) kısa zamanda en çok satan kitaplar arasına girdi. Bunu 1943’te Georgia Boy (Bir
Garip Adam) ve 1947’de The
Sure Hand of God (Alın
Yazısı) izledi. 1950’lerde yayımlanan kitapları
fazla ilgi görmedi, ancak o güne değin yayımlanmış olan kitapları yirmi beş
dile çevrilmiş ve altmış milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştı.

Erskine Caldwell Eserleri:

Roman:

 1. The
  Bastard, 1929,
  (“Piç”);
 2. Poor
  Fool, 1930, (“Zavallı Deli”);
 3. American
  Earth, 1931,
  (“Amerikan Toprağı”);
 4. Tobacco
  Road, 1932, (Tütün
  Yolu);
 5. God’s
  Little Acre, 1933,
  (“Tanrının Küçük Toprak
  Parçası”);
 6. Trouble
  in July, 1940,
  (Temmuz Vak’a­sı);
 7. Georgia
  Boy, 1943, (Bir Garip Adam);
 8. The
  Sure Hand of God, 1947,
  (Alın Yazısı);
 9. A
  Lamp for Nightfall, 1952,
  (Penceredeki Işık).

Öykü:

 1. Kneel
  to the Rising Sun and Other Stories, 1935, (“Doğan
  Güneşe Karşı Diz Çök ve Başka Öyküler”).

Oyun:

 1. Journeyman, 1935,
  (Din Ticare­ti).

Anı,
Gezi ve Belgesel:

 1. Some
  American People, 1935,
  (“Bazı Amerikalılar”);
 2. You
  Have Seen Their Faces (M.
  Bourke-White ile), 1937,
  (“Yüzlerini Gördünüz”);
 3. North
  of the Danube (M. Bourke-White ile), 1939,
  (“Tuna’nın Kuzeyi”);
 4. Say,
  Is This the U.S.A.f (M.
  Bourke-White ile), 1941,
  (“A.B.D.
  Dedikleri Bu mu?”);
 5. Moscow Under Fire, 1941,
  (“Ateş Altında Moskova”);
 6. Russia
  at War (M. Bourke-White ile), 1942,
  (“Savaşan Rusya”),
 7. Ali
  Out on the Road to Smolensk, 1942,
  (“Herkes Smolensk Yolun­da”);
 8. Ali
  Night Long, 1942, (“Bütün
  Gece Boyu”);
 9. Call it Experience, 1951,
  (Geride Kalan Yıllar);
 10. Around about
  America, 1964;
 11. Deep
  South: Memory and Observation, 1968,
  (“Güneyin Derinliklerinde: Anılar ve
  Gözlemler”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.