Joachim du Bellay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Joachim du Bellay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1522-1560) Fransız şair ve edebiyat kuramcısı. Pierre Ronsard ile birlikte Pleiade edebiyat okulunun öncüsü olmuştur. 1522’de Fransa’nın Lire kentinde doğdu. Soylu bir aileden geliyordu. Kuzeni Jean du Bellay bir kardinal ve devlet adamı, döneminin önde gelen hümanistlerindendi. Poitiers’de, Paris’te hukuk ve insan bilimleri öğrenimi gördüğü sırada Yunan ve Latin klasiklerini okudu. Kuzeni Jean du Bellay’ın da etkisiyle hümanizme yöneldi. 1547’de Pierre Ronsard ile tanıştı. Ronsard’ın yüreklendirmesiyle şiire başladı ve 1549-1550 yıllarında İtalyan şair Petrarca’dan esinlenerek yazdığı sone’lerini yayımladı.

1553’te kuzeni Jean ile birlikte Vatikan’a giderek Roma kentini ve Vatikan Sarayı’ndaki yaşamı yakın­dan izleme olanağı buldu. Roma kentinde tanıdığı eski Roma uygarlığı, onu Kilise’nin abartılı görkemin­den daha fazla etkiledi. Bu nedenle daha sonra yazdığı şiirlerde dinsel temalardan çok eski Roma kültür ve uygarlığının yüceltilmesi ön plana çıkmıştır. Yaşamı boyunca hastalıklardan kurtulamayan Bellay, 1 Ocak 1560’ta, Paris’te öldü.

1549’da yayımladığı Def ense et Illustration de la langue française (“Fransız Dilinin Savunusu ve Değerlendirilmesi”), Fransız hümanizminin ve bu akı­mın edebiyattaki savunucusu olan Pleiade okulunun bildirgesi sayılır. Defense’ta sistemli olarak Fransız dilinin bir edebiyat dili olarak gelişebileceğini savun­muş, tek edebi dil olarak Latince’yi görenlere karşı çıkmıştır. Fransızca’nın yerel lehçelerden ve kulla­nımlardan yararlanarak, ancak dile yerleşmiş olan Yunan ve Latin kökenli kelimeleri de bırakmadan, bütün bu malzemeyi yeni çağın gereksinmelerine uyarlı bir biçimde birbirine ekleyerek zenginleştirilmesinden yanaydı.

Bellay’a göre, Orta Çağ boyunca Fransız edebi­yatına egemen olan biçimler ve edebiyatın “süslü söz” biçiminde yorumlanması, dilin gelişiminin önünde bir engel oluşturuyordu. Antik Yunan ve Latin şiirinin ode, destan, ağıt gibi biçimleri ön plana çıkarılmalıy­dı. Bu biçimlerle Fransız şiirinin zenginleştirilmesini sadece kuramsal olarak savunmakla kalmayan Bellay, Fransızca’daki ilk ode’ların ve sevda sone’lerinin de yazarı oldu.

YAPITLAR (başlıca):

Şiir:

  1. L’Olive, 1549;
  2. Vers lyriques, 1549; (“Lirik Dizeler”);
  3. Recueil de poesies, 1549, (“Der­lenmiş Şiirler”);
  4. L’Encide, 1552, (Vergilius’un Aeneid’mm VI. kitabının çevirisi);
  5. Antiquites de Rome, 1558, (“Eski Roma Eserleri”);
  6. Les jeux rustiçues 1558, (“Kır Oyunla­rı”);
  7. Poemata, 1558;
  8. Regrets, 1558, (“Pişmanlıklar).

De­neme:

Defense et Illustration de la langue française, 1549, (“Fransız Dilinin Savunusu ve Değerlendirilmesi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.