Joachim Camerarius kimdir? Hayatı eserleri

kihaes 11/23/2021 0

Joachim Camerarius kimdir? Hayatı eserleri: (1500-1574) Alman tanrıbilimci ve doğa bilgini. Yunan ve Latin kültürünün Batı’da yayılmasına çalışanların öncülerindendir. Bamberg’te doğdu, Leipzig’te öldü. Gerçek adı Liebhard’tır. Soylu ve eski bir ailedendir. Önce din eğitimi gördü, Yunan ve Latin dillerini öğrendi. Çağının ünlü düşünürü Melanchthon’un önce öğren­cisi, sonra yakın arkadaşı oldu, daha sonra Erasmus’ tan felsefe okudu. 1541’de Leipzig Üniversitesi’nde görev aldı. İmparator II. Maximillian’ın çağrısı üzeri­ne Viyana’ya giderek, onun danışmanı oldu.

Camerarius, yaşadığı çağın bütün bilimlerine ilgi duyan, özellikle Yunan-Latin uygarlık ürünleri üze­rinde duran, onların Avrupa’da tanınmasına, benim­senmesine çalışan bir bilgindir. Tarih, şiir, tarım, hekimlik, matematik, gökbilim gibi değişik alanlarda çalışmış, düşüncesini daha çok tanrıbilimle felsefe sorunları üzerinde yoğunlaştırmıştır. Aristoteles’in ahlak anlayışıyla Stoa ve Epikuroscu ahlak görüşlerini karşılaştırmış, Aristoteles’in bu konuyla ilgili düşün­celerinin hepsinden üstün olduğunu ileri sürmüştür.

Camerarius’un en önemli etkisi Aristoteles felse­fesini yeni yorumlarla geliştirip yaymasında görülür. Aristoteles’in o
çağda bilinen bütün yapıtlarını incele­dikten sonra, onlara yeni yorumlar,
açıklamalar eklemiş, özellikle mantık ve ahlak alanında Aristote­les’in tek kaynak olduğu görüşünü yaymıştır.

Joachim Camerarius Eserleri:

  1. Opera
    Omnia, 1583,
    (“Bütün Yapıtlar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.