Jean-Baptiste d’ Anville kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/25/2016 0

Jean-Baptiste d’ Anville kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1697-1782) Fransız coğrafyacı ve haritacı. Özel­likle Asya’nın kimi bölgelerine ait haritaları uzun yıllar en güvenilir kaynak sayılmıştır. Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, 11 Tem­muz 1697’de Paris’te doğdu, 28 Ocak 1782’de aynı kentte öldü. Fransa Kralı XV. Louis’nin coğrafyacılı­ğına atandığında 22 yaşındaydı ve ondan önce Fransa’ da bu göreve getirilen coğrafyacı olmamıştı. d’Anville’in, misyonerlik göreviyle Çin’de bulunan Cizvit papazlarının araştırmalarına dayanarak çizdiği ve 1727’de Atlas de la Chine (“Çin Atlası”) adıyla yayımladığı haritalar, Çin’in o tarihe değin yapılmış en doğru haritalarıdır. 1744’te basılan Analyse Geographique de l’Italie’de (“İtalya’nın Coğrafi İnceleme­si”), kendisinden önce yapılmış haritalardaki birçok yanlışı düzelten d’Anville, hem İtalya’ya ilişkin coğ­rafi bilgiler vermiş, hem de haritayı çizerken nasıl bir yöntem kullandığını açıklamıştır. 1749’da çizdiği Afrika haritası da, 19. yy’da yapılan keşiflere değin kıtayı en doğru yansıtan kaynak olma niteliğini korumuştur.

Özenle ve gerçeğe uygun çizilmiş haritalarını o bölgeye ilişkin değerli bilgilerle de zenginleştiren Anville, bu özellikleriyle 18. yy’ın belli başlı coğrafya ve harita uzmanlarından biri kabul edilir. Eski Çağ coğrafyasını konu edinen ve en güvenilir kaynaklar­dan yararlanarak hazırlanmış Geographie Ancienne (“Eski Coğrafya”) adlı yapıtı ölümünden sonra da birçok dile çevrilerek yeniden basılmıştır. İstanbul üzerine bir incelemesi ve eski İstanbul haritalarındaki yanlışları düzelten bir çizimi 1770’te Academie des İnscriptions et Belles-Lettres’in tutanakları arasında yayımlanan ve 1834’te bütün yapıtlarının toplu bası­mı yapılan Anville’in yaklaşık 10.000 harita ve plandan oluşan koleksiyonu bugün Paris’te Bibliotheque Nationale’dedir.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Atlas de la Chine, 1727, (“Çin Atlası”),
  2. Analyse geographique de l’ltalie, 1744, (“İtalya’nın Coğrafi İncelemesi”);
  3. Geographie ancienne, 1769, (“Eski Coğrafya”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.