Anzavur Ahmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/25/2016 0

Anzavur Ahmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Hükümeti yanlısı çeteci. Biga yöre­sinde başlattığı iki hareket Kuva-yı Milliye güçlerince bastırılmıştır. Doğum, ölüm tarihleri ve yerleri bilinmemekte­dir. Çerkeş asıllıdır. II. Meşrutiyet’ten önce jandarma subayıydı, Bakırköy jandarma komutanlığında bu­lundu, daha sonra Konya’ya sürüldü. Binbaşılıktan emekli oldu. Mütareke döneminde İzmit mutasarrıflı­ğına atandı ve İstanbul Hükümeti tarafından kendisi­ne “mirmiranlık” rütbesi verildi.

1919 Kasımı’nda Biga, Gönen, Manyas yöresin­deki güç boşluğundan yararlanarak bir çete oluşturdu. Yöre halkının asker ve para toplanması konusunda Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz bir tutum almala­rından yararlanarak güçlendi. Ankara Hükümeti’ne bağlı birliklerin çete savaşı karşısında etkisiz kalması nedeniyle 1920 ortalarına değin etkinliğini sürdürdü, İstanbul Hükümeti’nden ve İngilizlerden destek gördü. İlk ayaklanması 1919 sonunda Çerkeş Ethem güçlerinin yardımıyla bastırıldı; ancak kendisi yakala­namadığı gibi bölgedeki etkisi de kınlamadı.

1920 Şubatı’nda Kuva-yı Milliyeci güçlerle yerel çeteler arasındaki bir çatışmadan yararlanarak yeni­den harekete geçti. Bölgedeki çeteleri toplayıp Anka­ra Hükümeti’ne karşı geniş bir cephe oluşturmaya çalıştı. 1920 Nisanı’nda Çerkeş Ethem komutasındaki Kuva-yı Milliye güçleri Anzavur’a karşı bir cephe saldırısına başladılar. Bozguna uğrayan ve güçleri dağılan Anzavur, 19 Nisan 1920’de Biga’dan bir İngiliz gemisiyle İstanbul’a kaçtı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.