İmam-zade Ahmed İbn-i Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/05/2015 0

İmam-zade Ahmed İbn-i Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şer’i ve Arabi ilimlerle tarih ve şiire vakıf fazıl bir kimse olup Bursalıdır. «Mollayegan – Yegen» Medresesi müderrisliği ile hayatını geçirerek 977 (1570) tarihinde vefat etmiştir. Zeyniler’de defnedilmiştir.

Eserleri:

Arapça (Tarih-i Al-i Selçuk), (İhtisar-ı Şerh-i Zeyle’i), (Haşiye Ala şerh-i Kenzu’d-Dekaik), (Haşiye Ala Şerh-i Miftahu’l-Ulum), (Haşiye Ala şerhi’l-Vikaye), (Manzume-i Şah u Geda), (Manzume-i Hüsrev ü Şirin) dir ki hepsi de basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.