Haşim Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/05/2015 0

Haşim Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Anapa Kalesinin yapıcısı olup hamiyyeti ile, dirayeti ile, dini salabeti ile şöhret bulmuş olan Ferruh Ali Paşa’nın katiblik hizmetine me’mur idi. Tosyalı olduğu rivayet edilir. Ali Paşa ile birlikte Çerkezistan’a gidip, uzun müddet müstahdem olarak mühim evrakların suretlerini kayt ve pek çok garib maddeleri zabt ile yapmış olduğu mecmuası, Abaza ve Çerkez kavimleri hakkında yazılan mühim etnografya ve tarihi eserlerden olup o havali olayları hakkında sahih ve mevsuk bir mehazdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.