İhsan Sabri Çağlayangil kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/24/2021 0

İhsan Sabri Çağlayangil kimdir? Hayatı ve eserleri: (1908) Türk siyaset adamı. 1965-1971 ve 1975-1977 arasında dışişleri bakanlığı yapmıştır. İstanbul’da doğdu. 1932’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1948’de Yozgat valisi oldu. 1950’de Antalya, 1953’te Çanak­kale, 1954’te Sivas, 1954-1960 arasında Bursa valiliği görevlerinde bulundu.

1961’de siyasete atılarak Adalet Partisi’nden Bur­sa senatörü
seçildi. 20 Şubat 1965’te CHP dışındaki partilerin katıldığı Suat Hayri Ürgüplü
başkanlığın­daki IV. Koalisyon hükümetinde çalışma bakanı oldu. 14 Ekim
1965’teki genel seçimin ardından kurulan Demirel hükümetinde dışişleri bakanı
olarak görev aldı. 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra hükümet istifa
edince görevi sona erdi. Bu dönemde senato üyeliğini ve AP içindeki etkin konumunu
sürdürdü.

1975’te Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi, Milliyetçi
Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin
katılımıyla oluşturulan I. Milliyetçi Cephe hükümetinde yine dışişleri
bakanlığına getirildi. 5 Haziran 1977 seçimle­ri sonrasında kurulan CHP
hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine AP, MHP ve MSP’nin oluşturdu­ğu II. Milliyetçi
Cephe hükümetinde de dışişleri bakanı olarak görev aldı. Ancak hükümet Aralık
1977’de CHP’nın verdiği bir gensoru önergesiyle düştü.

İhsan Sabri Çağlayangil Kasım 1979’daki ara seçimlerin ar­dından
Cumhuriyet Senatosu başkanlığına seçildi. 6 Nisan 1980’de görev süresi dolan
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçilemeyince bu
görevi de vekâleten yürüttü. 12 Eylül 1980’e değin sürdürdüğü bu görevi
sırasında kontenjan senatörlerini ataması mecliste büyük tartış­malara neden
oldu.

İhsan Sabri Çağlayangil, dışişleri bakanlığı döneminde 1945’ten
sonra oluşan Batı’ya dönük dış politikanın bir izleyicisi olmakla birlikte,
özellikle 1970’lerde hızlanan Ortadoğu’ya açılma politikasının da ilk
adımlarının atılmasına katkıda bulunmuştur.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.