İhsan Hilmi Alantar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/23/2016 0

İhsan Hilmi Alantar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1888-1959) Türk çocuk hastalıkları hekimi. Az rastlanan çocuk hastalıklarını incele­miş ve Türkiye’nin ilk çocuk hastalık­ları dispanserini kurmuştur. 22 Ekim 1888’de İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi’ni ve Darülfünun Tıp Medresesi’ni bitirdi. Balkan Savaşı sırasında, İstanbul Hadımköy’deki kolera mer­kezinde çalıştı. 1913’te, çocuk hastalıkları dalında uzmanlaşmak üzere Paris’e gittiyse de, bir yıl sonra I. Dünya Savaşı başlayınca Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı ve Konya’da Kızılay’ın tifüsle savaş kampanya­sına katıldı. Yarım kalan öğrenimini 1916-1920 yılları arasında Berlin’de tamamlayan Alantar, ancak Kurtu­luş Savaşı’ndan sonra çalışmalarına başlayabildi ve Ankara’da Numune Hastanesi’nde iç hastalıkları he­kimi oldu. 1921 ‘de Türkiye’nin ilk çocuk hastalıkları dispanseri onun çabalarıyla kuruldu. 1923’te İstanbul Şişli Çocuk Hastahanesi’ne, 1924’te de İstanbul Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı profesörlüğüne ata­nan Alantar, 1933’tcki üniversite reformu sırasında Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Bakım Kliniği’nin yöneticiliğine getirildi. 1940’ta aynı kürsüde ordinaryüs profesör oldu, 1957’de emekliye ayrıldı. İki yıl sonra İstanbul’da öldü.

Türkiye’de çocuk hastalıklarının ayrı bir tıp dalı olarak önemle ele alınması 20. yy’ın başlarına rastlar. 1917’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurulan ilk çocuk hastalıkları kürsüsünü, Alantar’ın başkanlığında ku­rulan ikinci bir kürsü izledi. O yıllarda Alantar’ın bir incelemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yarışma­da çocuk bakımı üzerine en başarılı çalışma seçilmişti. Çocuk sağlığı, çocuk eğitimi gibi konuların yanı sıra, Türk çocuklarının antropometrik ölçülen, vitamin eksikliği hastalıkları ve süt çocuklarında görülen hastalıklarla da ilgilenen Alantar, özellikle az rastla­nan çocuk hastalıklarını incelemiştir. Yurtdışındaki tıp dergilerine gönderdiği makaleleriyle, kas gerginli­ğinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan “miyatoni”, kas kemikleşmesine yol açan “myositis ossificans progressiva” gibi doğuş bozukluklarından kaynaklanan hastalıklara ve Moğol beneği, Kala-azar gibi belli bir topluluğa ya da yöreye özgü hastalıklara başka ülkelerdeki meslektaşlarının da ilgisini çek­miştir.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Çocuk Hastalıkları Bilgisi, 1935­/1947;
  2. İstanbul’da Gördüğümüz Autochtone Kalaazarlı Çocuklar, 1938;
  3. Çocuk Hastalıklarında Tedavi ( Metin Bilger ile), 1945.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.