İbrahim Hasib Efendi (Uşşakizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/07/2015 0

İbrahim Hasib Efendi (Uşşakizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Müderrisler sınıfından, hal-tercemeleri müelliflerinden ve Halvetiye Tarikatı pirlerinden (Hüsameddin Uşşaki) neslinden bir zat olup İstanbulludur. «Rihlet-i Uşşaki-zade» terkibinin ve mezar taşanda nakş edilmiş «Cennet-i alayı İbrahim Efendi kıldı ca» mısra’ının delalet ettiği 1136 (1723) tarihinde vefat etmiştir. Fatih civarındaki Nişancı Camii karşısındaki «Keskindede» kabristanında medfundur.

Büyük bir cilt üzere (Şakayik-ı Numaniye Zeyli), (Ataiye)ye yazdığı «Zeylü’z-Zeyl»in nüshaları İstanbul Kütübhanelerinin bazılarında vardır. Bir de «Siyer-i Nebi»si vardır. Şair yaradılışlıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.