İbrahim Bey (Baytar) – İbrahim Edhem Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/25/2015 0

İbrahim Bey (Baytar) – İbrahim Edhem Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Baytarların en muktedirlerinden bir zat olup Bursalıdır. Baytarlık mesleğine pek çok hizmetleri geçmiştir. 1315 (1897) tarihinde Üsküdar köylerinden Erenköy’de vefat etmiştir. Bin küsur sayfadan mürekkep (İcmal-i Baytariye) ismindeki basılmış eseri ile mesleğinde ad bırakıp şöhret bulmuştur. Sultan Mustafa ibn-i Muhammed Han muasırı baytarlarından Fuyuzi isminde bir zatın Türkçe üç bab üzerine mürettep (Makbul Der Hal-i Huyul) adında bir [Baytarname] si vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.