İsmail Paşa (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/25/2015 0

İsmail Paşa (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tıbbiye Mektebinde tahsilini ikmalden sonra Paris’e giderek tıb ilmini tamamlamak suretiyle Tıb Akademisi azalığına seçilmiş olup avdetinde İstanbul’da Tıbbiye Mektebi Nezaretine tayin edilerek hastahanelerin ıslahına, aşının ta’mimine çalışmış ve (Ceride-i Tıbbiye)’yi kurmuştur. Girid ve Selanik Valiliklerinde de bulunarak siyasi bakımdan da hizmetleri olmuştur. 1295 (1878)’de vefat etmiştir. Sultan ikinci Mahmud’un türbesi avlusunda medfundur. Aslen Sakız’lıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.