Hüseyin Suat Yalçın kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2014 0

Hüseyin Suat Yalçın kimdir? hayatı ve eserleri: (1867-21 Mart 1942) Ortaöğrenimini muhasebeci olan babasıyla birlikte dolaştığı illerde, yük­seköğrenimini Tıbbiye Mektebi’nde tamamladı. Üç yıl kadar Midilli ve İs­tanbul’da hekim olarak çalıştıktan sonra iki yıl Paris’te çocuk hastalıkları üzerine uzmanlık stajı yaptı. Dönüşünde Şam’da Sıhhiye Müfettişliği (1898), Sıhhiye Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Milli Mücadele’de Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çalıştı. Cumhuriyet’ten sonra Devlet Deniz Yolları’na bağlı gemilerde doktorluk yaptı, işlediği konular ve kuruluş yön­lerinden Fikret-Cenab etkisinde görünen ilk şiirleri Servet-i Fünun’da (1898) yayımlanan Hüseyin Suat, akımının başarılı şairlerinden sayılmadı. 1908’den sonra Milli Edebiyat akımının amaçlarına eğilim duyarak hece öl­çüsü ve yalın Türkçe’yle halk şiiri nazım biçimlerinde yazdığı manzumeler­de de değişik bir çizgiye ulaşamadı. Aralarında Kirli Çamaşırlar (1911), Ya­malar (1919-20), Kayseri Gülleri (1920) gibi İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahneye konulanların bulunduğu oyunlarında daha başarılı sayıldı.

YAPITLARI: Lâne-i Melâl (şiirler, 1910), Gave Destanı (mizah şiirleri, 1923).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.