Süleyman Nesip kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2014 0

Süleyman Nesip kimdir? hayatı ve eserleri: (1866-28 Eylül 1917) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Süleyman Paşazade Mehmet Sami’dir. Orta ve yükseköğrenimini Mülkiye Mektebi’nde tamamladı (1889). Bursa, Bağdat idadilerinde Fransızca muallimliği, Cezayir Maarif Müdürlüğü, İlk Öğrenim ve Yüksek Mektepler idaresi Genel Müdürlüğü, Maarif Meclisi Daimi Aza- lığı (1891-1912) görevlerinden sonra Darülfünun Umum Müdürlüğü’ne atandı. Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti azalığı yaptı (1912-1917). Güçlü bir dil ve edebiyat kültürüne sahip olan Süleyman Nesip asıl kişiliğini Servet-i Fünun dergisinde (1896) yayımladığı şiirlerde buldu, insan ıstırapla­rı, milli duygular, fazilet ve hakikat sevgisi temalarını işlediği şiirlerinde dil ve anlatım yönünden büyük bir titizlik görülmesine karşılık önemli bir düzeye ulaşamadı (Prof. Kenan Akyüz). Yazıları ve konferanslarıyla birlikte şiirleri ölümünden sonra yayımlandı. Süleymanpaşazade Sami Bey (1918).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.