Hüseyin Efendi (Mısriyyecizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/27/2015 0

Hüseyin Efendi (Mısriyyecizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mühendishane Mektebinde (Ser-Halife)lik vazifesi ile riyazi ilimleri öğreten Osmanlı riyaziyecilerindendir. 1237 (1822) tarihinde (Teslis-i Zevaya)’ya dair basılmış müstakil bir risalesi vardır. Riyaziyecilerin ma’lumları olduğu üzere bir zaviye (açı) veya bir kavsin (yayın) müsavi üç kısma taksimi, bir mük’abin (küb’ün) dıl’ına müsavi başka bir mük’ab inşası, bir daireye müsavi murabba’ tersimi bugün hal olunamayan mes’elelerdendir. Hüseyin Efendi merhum’un risalesinin de esasen maksadı te’min edemediği zamanımız Osmanlı riyaziyecilerinin reislerinin reisi makamında olan Vidinli Tevfik Paşa merhum’un bu maddeye dair yazdığı makaleleri ile de sabittir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.