Hürrem Arman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 07/20/2015 0

Hürrem Arman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1908-1990) Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünden mezun oldu. Millî Eğitim Müdürlüğü ve Köy Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 1945’te Yüksek Kısım eği­tim şefliğine getirildi. Bu sırada “Eğitbilim Tarihi” (Pedagoji Tarihi) ders­lerine girmiştir. Bu dersle ilgili olarak, zaman zaman, Prof. Mustafa Şekip Tunç’un 1928’de Arap harfleriyle yayımlanan “Terakki Fikri” adlı ki­tabından bazı parçalar okumuş ve tartışmasını yaptırmıştır.

Ayrıca, hazırlanmakta olan “İş Eğitimi Sözlüğü”nün bazı mad­delerini öğrenci arkadaşlar sınıfta okumuşlar, bunların tartışmasını yap­tırmış, böylece hazırlanan metinlerin olgunlaşmasını sağlamıştır. 1969 yılında “Piramidin Tabanı” adlı anı kitabım yayımlamıştır. Bu kitapta, eğitim tarihimizle ilgili önemli olaylar yer almıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.