Fevzi Ertem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Fevzi Ertem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1906 -1991) 1906’ yılında Erzurum’da doğdu. 1926 yılında Sivas Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Erzurum’da iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Yılında “Halk Eğitimi” konusunda öğrenim yapmak üzere Amerika’ya gönderildi. Yurda dönünce öğretmen okullarında öğretmenlik ve Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü yaptı. 1946 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü müdürlüğüne atandı. Bu sırada Yüksek Köy Enstitüsü’nün meslek ders­lerine de girmiştir.

Fevzi Ertem, derslerine çok hazırlıklı girer, plan ve hazırlıklarını öğ­rencilere de gösterir, tartışmaya önem verirdi. Daha sonraları, Talim ve Terbiye Kumlu Üyeliği, Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü ve Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğinde bulunmuştur. 1953 yılında Remzi Öncül ile birlikte H. Garretten çevirdiği “Psi­kolojiye Giriş” adlı kitabı, 1950’li yıllarda, öğretmen okulu prog­ramlarının değiştiği sırada, programa yeni konan “Psikolojiye Giriş” dersinin işlenmesini kolaylaştırmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin büyük bir ihtiyacını karşılamıştır.

Topluca düşünüldüğü zaman, 1940’lı yıllarda, bu okullarda öğretimin güdüleyici, öğrenci etkinliğine ve öğretmen rehberliğine daha çok yer ve önem veren bir özelliği vardı. O yıllarda bu okuldaki gibi diğer okullarda “Proje Yöntemi” ne uygun bir öğretim biçimi pek görülmüyordu. Varsa da, bunlar, bazı öğretmenlerin kişisel çabalarıyla sınırlı idi.

Bundan başka, okulun sosyal çalışmaları arasında öğrenciler, bir­birine, herhangi bir eğitim konusunda konferanslar verirlerdi.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.