Hıfzırrahman Raşit Öymen kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Hıfzırrahman Raşit Öymen kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1899-1979): Trabzon’da doğmuştur. Bakanlıkça Almanya’ya pedagoji öğrenimi için gönderilmiştir. Dönüşünde Trabzon, Kastamonu ve İstanbul Öğ­retmen Okullarında çalıştı. 1934’te Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsünde Pedagoji Bölümünde “Maarif Teşkilâtı” ve Resim İş Bölümünde “İş Pedagojisi” derslerini okuttu. 1943’te Bolu’dan Milletvekili seçildi. 1946’da Okullar Müzesi Müdürü iken emekliye ayrıldı. 1955’te “Eğitim Hareketleri” adlı bir mes­lek dergisi çıkarmaya başladı. Bunun yayımını, 1979’da ölümüne kadar sürdürdü. 1960’tan sonra Ankara’da, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile İlâhiyat Fakültesi’nde pedagoji dersleri okuttu.

H.Raşit Öymen’in ilk eseri “Mektepçiliğin Kâbesinde” dir. 1925 yı­lında ayağının sakatlanması üzerine gittiği Viyana’da gördüğü okulları anlatan bu kitabı, o zaman ülkede çok büyük bir rağbet gördü. Bu arada

G. Kerschensteiner’den çeviriler yaparak Türkiye’de iş eğitiminin sa­vunucuları arasında katılmış ve bunun önderlerinden olmuştur.

Daha sonra meslekle ilgili pek çok eser yayımlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Mektep İnzibatında Reform, İş Terbiyesi, Genel Öğ­retim Yöntemleri, Vatandaşlık Terbiyesi, Yeni Mektep, Pedagoji Kıraati, Yeni Okulda Didaktik, Yaşanmış Pedagoji. Bunların bazıları çeviridir. Son yıllarında Eğitim Giriş, Türkiye’nin Ana Eğitim Problemleri, Do­ğulu ve Batılı Yönüyle Eğitim Tarihi’ni yazdı.

Öğretmen yetiştiren okul ve kuruluşlarda uzun yıllar öğretmenlik yapan H. Raşit Öymen, en ileri eğitim ilke ve yöntemlere sahip çıkmış bir eğitimcimizdir. Bu arada Atatürk ilkelerinin de bir savuncusu ol­muştur. Demokratik ve laik eğitim, en çok üzerinde durduğu konulardır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.