Herbert Baxter Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/27/2015 0

Herbert Baxter Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1850-1901) ABD’li tarihçi ve eğitimci. Öğretim kurumlarında araştırma, tartışma yönteminin yerleşmesinde öncülük etmiştir. 16 Nisan 1850’de Massachusetts’de doğdu, 30 Temmuz 1901’dc Amherst’de öldü. lS68’de Philips Academy’yi bitirdikten sonra, Amherst College’a girdi, ilk yıl gazetecilik derslerine devam edip, bazı gazetelere yazılar yazdıktan sonra, tarihe daha fazla ilgi duyduğunu anlayarak, eğitimini tarih bölümünde sürdürdü. Okulu bitirdikten sonra bir yıl öğretim üyeliği yaptı. 1874’te Almanya’ya gitti. Göttingen, Berlin ve Heidelberg üniversitelerinde dersleri izledi, 1876’da Heidelberg Üniversitesi’nden felsefe dokto­rası aldı. ABD’ye dönerek, yeni kurulmuş olan Johns Hopkins Üniversitesi’ne öğretim üyesi oldu ve ölü­müne kadar burada kaldı. Kısa bir süre içinde tarih doçenti, daha sonra da profesör oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi, öğrencileri araştır­maya yöneltici, “seminer tipi” eğitim yönteminden yanaydı. Adams, daha sonra ABD’de yaygın olarak kullanılacak olan seminer tipi eğitimin yerleşmesine öncülük etti. Tarihin, edebiyatın bir dalı olmaktan çıkarılıp bağımsız bir bölüm olması için çaba gösterdi. Johns Hopkins Üniversitesi Tarih Bölümü, onun döneminde Amerikan üniversitelerindeki en gelişkin tarih bölümü durumuna geldi.

Bir tarihçi olarak Adams, Amerika’nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemdeki yerel siyasal ve yönetsel kurumları konusunda uzmanlaştı. Bu kurumların, eski Anglo-Sakson örneklerinden esinlendiğini gös­termeye çalıştı. Bu yaklaşım, Amerikan siyasi düşün­cesinde “başlangıç teorisi” (germ theory) olarak adlandırılmaktadır.

Kilise ile devlet arasındaki ilişkiler de önemle üzerinde durduğu konulardan biriydi. Adams’ın asıl önemi, iyi bir eğitimci, editör ve örgütçü olmasından gelmekteydi. Ders verdiği tarih bölümünden birçok ünlü tarihçi yetişti. 1882’de, Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science adlı tarih ve siyaset dergisini yayımlamaya başladı. On sekiz yıl editörlüğünü yaptığı bu dergi, üniversite öğrencilerine, araştırmalarını yayımlama olanağı tanıyordu. Dergi­de, Adams’ın da Amerikan eğitim tarihi üstüne birçok yazısı çıktı. ,

1884’te, kurulmasına önemli katkıda bulunduğu Amerikan Tarih Kurumu’nun Genel Sekreteri oldu. 1900’de sağlık durumu yüzünden ayrılmak zorunda kalana dek bu görevini sürdürdü ve kurumun itici gücü oldu. Yayımlanmış tek kitabı, Amerikalı tarihçi Jared Sparks’ın yaşamöyküsü üstüne yaptığı çalış­madır.

YAPITLAR:

The Life and Writings of Jared Sparks, 1893, (“Jared Sparks’ın Yaşamı ve Yazıları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.