Hayri Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/27/2015 0

Hayri Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlk tahsilini memleketi olan İstanbul’da ikmalden sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a girdi. Mektebden me’zun olduktan sonra Belçika’da tahsilini ikmal etmiştir. Avdetinde mezkur mektebde «Hendese-i Resmiyye» muallimliğine tayin olundu. Binbaşılığa yükselmesinden son­ra Mülkiye’ye nakl ederek son me’muriyeti olan Demiryolları Müdürlüğüne kadar ilmi hizmetlerde bulundu. Yaşının icabı emekliliği icra olunarak 1332 (1916) senesinde irtihal etmiştir. Kasımpaşa’da Sinan Paşa Camii avlusuna defn edilmiştir.

(Hendese-i Resmiyye ve Tatbikatı), (Demir Yolları) ve (Turuk-ı Mütenevvia-yı Adiye) isimlerinde basılmış eserleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.