Heinrich Brunner kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/28/2018 0

Heinrich Brunner kimdir? Hayatı ve eserleri: (1840-1915) Avusturya asıllı Alman hukuk tarih­çisi. Franklar dönemi ve Cermen hu­kukunun erken dönemlerini incele­miştir. 21 Haziran 1840’ta yukarı Avusturya’da Wels’te doğdu. 11 Ağustos 1915’te Bavyera’da Bad Kissin­gen’de öldü. Viyana’daki Institut für Österreichische Geschichtsforschung’da (Avusturya Tarih Araştırma­ları Enstitüsü) hukuk ve tarih öğrenimi gördü. Unger, Waitz ve Sickel’in öğrencisi oldu. Hukuk tarihini, diğer yan ve yardımcı tarih bilimleriyle ilişkilendirerek ele alan yeni bir yöntem geliştirdi. Önce Viyana Üniversitesi’nde, daha sonra ise Lemberg, Prag ve Strasbourg yüksek okullarında ders verdikten sonra 40 yıl süresince Berlin Akademisi’nde Eichorn ve Homeyer’in çalışmalarını geliştirdi. Çok sayıda bilim­sel yayının yöneticisi olan Brunner, hukuk tarihi alanındaki özellikle büyük araştırmaların yönlendiri­cisi oldu. Waitz’in ölümünden sonra, 1887’de Monu menta Germaniae Historica’nın Leges bölümünün sorumluluğunu üstlendi.

Brunner’in başlıca ilgi alanı Franklar dönemi ve Cermen hukuku idi. Anglo Norman jüri sisteminin ilk kez Franklar da uygulandığını ortaya çıkardı. Brunner ayrıca, derebeylik sisteminin temeli saydığı, beratla mülk hibe edilmesinin Cermenler’deki “comitatus” kurumundan geldiğini gösterdi. Brunner, er­ken Cermen ve Geç Roma hukuku arasındaki ilişkiyi araştırırken, Roma eyaletlerindeki geleneğe dayanan hukukun varlığını saptadı. Bu noktadan hareket eden Brunner, İtalyan, Fransız, Anglo Norman ve Hollan­da hukukundaki Cermen hukuk kurumlarını inceledi. Ayrıca, miras hukukunun tarih öncesi çağlardaki kökenlerini belirledi. Brunner en önemli yapıtı olan, 2 ciltlik Cermen hukuk tarihi araştırmasını tamamlayamadan ölmüştür.

Heinrich Brunner Eserleri

  1. Die Entstehung der Schvurgerıchte, 1872, (“Jürilerin Ortaya Çıkışı”);
  2. Deutsche Rcchtsgeschicte, 1887-1892, (“Alman Hukuk Tarihi”);
  3. Forschungen zur Geschichte des deutschen und französısehen Rechts, 1894, (“Alman ve Fransız Hukuk Tarihi Üzerine Araştırma”);
  4. Grundzugeder deutschen Rechts-geschıchte, 1901, (“Alman Hukuk Tarihinin Anahatları”);
  5. Geschichte der englischen Rechtsquellen im Grundrıss, 1909, (“İngiliz Hukukunun Kaynaklarının Tarihi”).

Yararlanılan kaynaklar: Türk ve Dünya ünlüleri Ansiklopedisi, cilt 21.

Yorumlar kapalı.