Emil Brunner kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/24/2018 0

Emil Brunner kimdir? Hayatı ve eserleri: (1889-1966) İsviçreli tanrıbilimci. Tanrıbilim so­runlarına, toplum olaylarından kay­naklanan ve çağdaş ahlak anlayışını benimseyen bir tutumla, çözüm ara­mıştır. Winterthur’da doğdu, Zürih’te öldü. Öğrenimini bitirince 1914’te I. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaştan sonra Obstalden papazlığıyla görevlendirildi. 1924’te Zürih Üniversitesi’nde sistematik ve uygulamalı tan­rıbilim okuttu. Hıristiyan dünyasının birliğini savu­nan görüşleri benimsediği için 1930’da Amsterdam’ da düzenlenen Dünya Kiliseler Konseyi’ne katıldı. Emekli olduktan sonra Tokyo’ya giderek Uluslararası Hıristiyan Üniversitesi’nde ders verdi.

Brunner’in felsefeyle ilgili düşünceleri, 1914 ön­cesi, Almanya ve isviçre’de ortaya çıkan, Protestan­lıkla ilgili olaylardan kaynaklanır. Bu dönemde, incil’in toplum ve ahlak sorunlarına değinen yönleri­ne dayalı bir tanrıbilimi benimsedi. Daha sonra liberalizme ilgi duydu, Barthez’la arkadaş oldu.

Brunner’e göre, İncil’in gerçek anlamı “vahiy” ile sınırlanmıştır. Hıristiyanlık’ın özünü “vahiy”de aramak gerekir. Bu nedenle, deney verilerine, us ilkeleri­ne dayanılarak İncil’in eleştirilmesi, yorumlanması doğru değildir. Tanrıbilim, içerdiği kavramlar arasın­da çelişik anlamların bulunması nedeniyle, kendi içinde bir “diyalektik” özellik taşır. Bu bakımdan, onun “diyalektik”i kendi özündedir.

Brunner’in anlayışına göre, Tanrı kendini görü­nüş alanına yansıtınca, insana benzer. “Vahiy” insa­nın eylem kaynağıdır ve tanrısaldır. Bu yüzden eylemle bağlantılıdır. Düşünülenle yapılan arasında bir uyumun bulunması gereğinin kaynağı bu bağlantı­dır. Felsefenin anladığı Tanrı ile Hıristiyanlık’taki Tanrı birbirine benzemez. Felsefe Tanrı’yı biri anlatı­lan, açıklanan bir varlık, öteki bir nesne olmak üzere, iki ayrı nitelikte görür.

Emil Brunner Eserleri

  1. Philosophie und Offenbarung, 1925, (“Felsefe ve Vahiy”);
  2. Religionsphilosophic, 1926, (“Din Felsefesi”);
  3. Ofjenbarung und Vernuft, 1941, (“Va­hiy ve Us”);
  4. Mensell im Widersprııch, 1937, (“İnsan Çıkmaz İçindedir”).

Yararlanılan kaynaklar: Türk ve Dünya ünlüleri Ansiklopedisi, cilt 21.

Yorumlar kapalı.