İsmail Çiftcioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

İsmail Çiftcioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1966) Ankara Ahileri Devleti ve Dönemi adlı Yüksek Li­sans tezini hazırlayan İsmail Çiftcioğlu, Denizli’ye bağlı Tavas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreni­mini Denizli’de tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1991-1997 yıl­ları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çe­şitli okullarda tarih öğretmeni olarak görev yap­tı. 1995’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ankara Ahileri Devleti ve Dönemi isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Vakfiyelere ve Tahrir Def­terlerine Göre Karamanlı Eğitim-Öğretim Mües­seseleri konulu teziyle Dr. unvanını aldı. 1997’de Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Uşak Eği­tim Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak tayin oldu. Aynı fakültede 1999-2003 yılları arasında öğretim görevlisi statüsünde çalıştı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğ­retim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. 2011 yılında Genel Türk Tarihi alanında Doçent unvanını aldı. Hâlen Doçent olarak görevini yürütmektedir.

Emin KILIÇ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.