Fevzi Mehmed Mazhar Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/02/2015 0

Fevzi Mehmed Mazhar Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarif erbabından, tarih bilgini bir zat olup Maraş’lıdır. Tahsilini ikmalden sonra devlet hizmetlerinin maliye kısmında ilerliyerek Aydin Vilayeti Defterdarlığına tayin olunmuştu. Bu vazife ile meşgul iken 1295 (1878) tarihinde İzmir’de vefat edip Seyyid Mükrimuddin Dergahı avlusuna defn edilmiştir.

(Haber-i Sahih) adı ile yazdığı Osmanlı Tarihi beş cildden ibaret olup Sultan ikinci Selim’e kadardır. Tamamlanmasına ömrü vefa etmemiştir. Münakkah Osmanlı Tarihlerinden sayılmakta olup sonunda (Feridun Bey Münşeatı)ndan alınma bazı fermanlar, fetihnameler suretleri de derc edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.